Burgemeester Dirk Heijkoop reikt 6 lintjes uit

Koning Willem-Alexander heeft 6 inwoners van Hardinxveld-Giessendam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester bij legervoertuig

Burgemeester Dirk Heijkoop ging daarom al vroeg op pad. Hij stapte in een historisch legervoertuig en reed door Hardinxveld-Giessendam om de gedecoreerden stuk voor stuk thuis te verrassen.  Uiteraard werden de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, hierbij aangehouden.

Bijzonder deze keer was dat bij 2 echtparen, man en vrouw een lintje kregen.

De gedecoreerden

Den Bout Bakker

Echtpaar van den Bout-Bakker

Marcus Pieter van den Bout

Is vrijwilliger bij Woon-/zorgcomplex De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam, een centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in appartementen, en waar alle voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn. In 2002 is decorandus begonnen met een aantal uren te assisteren bij vrijwilligersactiviteiten, meestal op zaterdag. Sinds zijn pensionering in 2004 ondersteunt hij diverse activiteiten, waaronder het sjoelen, de wandelvierdaagse en de uitstapjes. Daarnaast wandelt hij met cliënten, verricht hij hand-en-spandiensten en ondersteunt hij activiteiten van de Stichting Vrienden van De Lange Wei die in het woon-zorgcomplex plaatsvinden.

Willemijntje Cornelia van den Bout-Bakker

Is vrijwilliger bij Woon-/zorgcomplex De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam, een centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in appartementen, en waar alle voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn. Decoranda is als vrijwilliger begonnen toen haar moeder een kamer in het complex kreeg. Betrokkene schenkt koffie, assisteert bij de gezamenlijke maaltijd en wandelt met een cliënt. Ook ondersteunt ze diverse activiteiten, waaronder de bingo, de wandelvierdaagse, uitjes, familiedagen en de activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van De Lange Wei. Na het opheffen van de restricties tijdens de coronacrisis voor wat betreft verzorgingstehuizen, was zij een van de eerste vrijwilligers die weer aan de slag ging.

Metta Broekhuizen

Metta Broekhuizen-Walraven

Metha Broekhuizen-Walraven

Is vrijwilliger bij de EHBO-vereniging, afdeling Giessendam. Betrokkene fungeert als instructeur voor de nieuwe opleidingen en de herhalingslessen. Is vrijwilliger bij de Nederlandse Organisatie Docenten E.H.B.O.  Fungeert als leider van het rayon Gorinchem/Zuid-Holland en organiseert de bijeenkomsten voor de veertien instructeurs. Was vrijwilliger bij de Rehobothschool te Hardinxveld-Giessendam als zwemmoeder en voorleesmoeder. Was vrijwilliger bij de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs, locatie Calvijn te Hardinxveld-Giessendam als mediatheekmedewerker en droeg zorg voor het uitlenen en innemen van de boeken.

 

De Groot Kraaijeveld

Echtpaar de Groot-Kraaijeveld

Leendert de Groot

Is vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Leidde de jongensclub en tussenclub, fungeerde als diaken(1979-1989) en ouderling (2004-2011) en bezoekt thans de ouderen. Is penningmeester van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Draagt zorg voor de financiën en stelt de begroting en jaarrekening op. Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene en zijn echtgenote bezorgen de maaltijden voor Tafeltje-dek-je. Vrijwilliger bij de Voedselbank Hardinxveld-Giessendam als bijrijder en vervoert maandelijks de pakketten naar het depot.

Pleuntje Adriana de Groot-Kraaijeveld

Is vrijwilliger bij de zorgorganisatie Stichting Waardeburgh, locatie Pedaja te Hardinxveld-Giessendam. Schenkt wekelijks koffie en was in het verleden betrokken bij de huisbibliotheek. Is vrijwilliger bij de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Hardinxveld-Giessendam en is redacteur voor het contactblad. Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld als coördinator van het interkerkelijke welkomstcomité, dat een boeket bezorgt bij elke inwoner die naar of binnen het dorp verhuist. Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene en haar echtgenoot bezorgen de maaltijden voor Tafeltje-dek-je.


Teeuw

Adriana Aagje Teeuw- Bakker

Adriana Aagje Teeuw-Bakker

Secretaris (2002-2014) en tweede voorzitter (2017-heden) van en vrijwilliger bij de Stichting Gehandicaptenplatform dat in 2012 opging in de Stichting Wmo-Platform Hardinxveld-Giessendam, thans het Platform Sociaal Domein. Ze geeft leiding aan het Gehandicapten Informatie Project Scholen, waarmee op basisscholen wordt geprobeerd om begrip te kweken voor mensen met beperkingen. Is vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Ze fungeert als gastvrouw van het Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam en als lid van de werkgroep dacht/denkt zij mee over de opzet en vormgeving van het café. Was lid van de Cliëntenraad van de Regionale Sociale Dienst die inmiddels is gefuseerd met een andere organisatie tot Avres te Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast ondersteunt ze het dagelijks bestuur.

Daarnaast ontplooide decoranda diverse vrijwillige activiteiten voor onder meer de basisschool De Peulenwiek, Sociaal Kultureel Werk de Dukdalf, de woningbouwvereniging van de Peulenflat en Uranus en Verpleeghuis Overslydrecht te Sliedrecht. Op de basisschool De Peulenwiek zette zij de overblijf op en was ze tevens overblijfmoeder. Daarnaast maakte en repareerde zij kostuums voor de eindejaarsmusicals en het sinterklaasfeest. Bij SKW de Dukdalf in Hardinxveld-Giessendam begeleidde zij activiteiten voor kinderen en ouderen. Voor de woningbouwvereniging zat zij in de bewonerscommissie. En In het Verpleeghuis Overslydrecht ontfermde zij zich over een eenzame bewoner.  Andere activiteiten die in het decoratiedossier worden genoemd zijn de mantelzorg voor haar inmiddels overleden echtgenoot, en de opvang en oppas van jongeren, kinderen en kennissen.