Senioren, veiligheid en criminaliteit

In september 2020 vond de actiemaand senioren en veiligheid plaats. Er werd toen aandacht gevraagd voor vier vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden: skimmen (meekijken bij het pinnen), babbeltrucs, hulpvraagfraude en phishing. Ook komende maand is er, als vervolg van de campagne, weer extra aandacht voor senioren en veiligheid. Spoofing, een vrij onbekende vorm van criminaliteit, speelt deze maand een centrale rol.

Wat is spoofing?

De telefoon gaat. Het telefoonnummer van de bank verschijnt in beeld. Iemand aan de andere kant van de lijn doet zich voor als bankmedewerker en zegt dat de bankrekening is gehackt en dat het beter is om al het (spaar)geld over te maken naar een kluis- of andere veilige rekening. Dit noemen we spoofing. Op deze manier proberen oplichters het geld naar hun eigen rekening te loodsen. Het kan ook voorkomen dat de zogenaamde medewerker van de bank aan de deur komt of dat er een e-mail wordt gestuurd. Een bankmedewerker vraagt nooit om: beveiligingscodes, inloggegevens en/of pincodes, een pas op te sturen of af te geven, geld over te maken, via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren of via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken. Zo ziet spoofing er in de praktijk uit:

Meer informatie over spoofing kunt u vinden op de website van de politie.

Babbellijn en webinars

In de maand april is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale 'Babbeltiplijn' is op alle woensdagen in april te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670. Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland betrokken bij de campagne, waar slachtoffers zich altijd kunnen melden voor persoonlijk advies.

Ook worden er twee webinars georganiseerd. Op donderdag 15 april gaat het webinar over verschillende vormen van oplichting: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via WhatsApp) en phishing. Op  donderdag 22 april staat het onderwerp online veiligheid op de agenda. De webinars kunt u bekijken via de website Maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Documenten

Door het ministerie van Justitie & Veiligheid zijn er twee documenten beschikbaar gesteld. Een flyer die naast de laptop en/of telefoon kan worden gelegd en daarbij kan dienen als geheugensteun en een brochure met meer achtergrond informatie. Deze documenten kunt u downloaden op de website Maakhetzeniettemakkelijk.nl en uitprinten. Wilt u een fysiek exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met teamveiligheid@hardinxveld-giessendam.nl

Het vervolg

In het Integraal Lokaal Veiligheidplan van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is seniorenveiligheid als één van de drie thema's opgenomen. Hardinxveld-Giessendam is namelijk een relatief vergrijsde gemeente, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarom blijft de gemeente ook komende periode aandacht vragen voor dit onderwerp. Zo worden, indien de situatie rondom Corona dit toelaat, in samenwerking met de politie voorlichtingen georganiseerd in de verzorgingstehuizen rondom de thema's babbeltrucs en zelfredzaamheid bij een brand/ramp.

Meer informatie

Op de website Maakhetzeniettemakkelijk.nl kunnen senioren verschillende filmpjes en informative/tips vinden over verschillende vormen van criminaliteit/oplichting. Ook is het mogelijk om de webinars uit september terug te kijken. Vanuit de gemeente roepen wij familieleden van senioren die niet over internet beschikken ook op om hierbij behulpzaam te zijn aan vader, moeder, opa en/of oma. Zo maken we het samen oplichters niet te makkelijk!