Spelregelbord bij voetbalkooien

De gemeente plaatst met ingang van maandag 26 april 2021 een spelregelbord bij beide voetbalkooien. Het doel van de borden is om iedereen die gebruik maakt van de voetbalkooi te wijzen op een aantal regels. De regels zorgen voor een veilige en plezierige speelplek voor zowel de gebruikers als de omwonenden. Met de borden doet de gemeente ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. Een van de regels is dat, met het oog op de ervaren geluidsoverlast, het verboden is om de kooi te gebruiken tussen 21.00 en 08.00 uur.

(Geluids)overlast voetbalkooi Peulenplein

De omwonenden van de voetbalkooi aan het Peulenplein ervaren (geluids)overlast van de gebruikers van de voetbalkooi. "Met deze spelregels hopen we aan de gebruikers duidelijk te maken wat er wel maar ook zeker niet kan en mag. De jeugd moet wel kunnen blijven voetballen in de kooi. Het produceren van geluid is daarbij onontkoombaar", legt burgemeester Dirk Heijkoop uit. De voetbalkooi aan het Peulenplein is in gebruik genomen in het voorjaar van 2020 en sinds de zomer zijn de klachten bij zowel de gemeente als de politie binnengekomen. Burgemeester Dirk Heijkoop: "We zijn in  overleg met de omwonenden en een van de uitkomsten hiervan is dit spelregelbord. Ik hoop dat dit bord ook zal leiden tot een (goed) gesprek tussen omwonenden en de jeugd om zo te werken aan wederzijds begrip." Naast het bord worden er de komende periode nog meer maatregelen genomen bij de kooi aan het Peulenplein. Zo komt er een net over de kooi om te voorkomen dat ballen tegen de auto's of in de voortuinen belanden.

Speelplek

Om duidelijkheid te verschaffen en te voorkomen dat iedereen na 21.00 uur naar de voetbalkooi in Boven Hardinxveld gaat, wordt ook daar een spelregelborg geplaatst. De gemeente realiseert zich dat het sluiten van een speelplek op bepaalde tijden een stevige maatregel is. Tegelijkertijd benadrukt wethouder Theo Boerman dat de gemeente met het 'sluiten' van de kooi tussen 21.00 en 08.00 uur geen uitzondering vormt. Vele andere gemeenten hebben namelijk eenzelfde maatregel genomen om de (geluids)overlast terug te dringen. "Er kan de hele dag gebruik worden gemaakt van de voetbalkooi, maar met deze maatregel hopen wij de omwonenden in de avond rust te gunnen", aldus wethouder Theo Boerman.

Een veilige woon- en leefomgeving

In het Integraal Lokaal Veiligheidsplan is een veilige woon- en leefomgeving als een van de drie veiligheidsthema's van het college van Burgemeester en Wethouders benoemd. Onder andere de aanpak en het voorkomen van overlast is binnen dit thema een prioriteit. "Voetballen en het daarbij behorende geluid is inherent aan het gebruik van een voetbalkooi. We willen niet dat de kooien worden gebruikt voor bijvoorbeeld het 'hangen' laat in de avond met daarbij luide muziek die wordt gedraaid", aldus wethouder Theo Boerman.