Uitkomst enquête Groenbeleidsplan

Het huidige Groenbeleidsplan dateert van 2007. Hoog tijd om het plan tegen het licht te houden en een nieuwe versie te maken. In het groenbeleidsplan is onder andere opgenomen op welke manier en hoe vaak het groen wordt onderhouden. Ook staat in dit plan hoe het groen in de gemeente eruit moet zien en welke functie het groen heeft.

In oktober hebben 462 mensen deelgenomen aan de enquête over het Groenbeleidsplan. Men kon aangeven wat zij belangrijk vonden aan het groen in de gemeente en wat men nu van het groen vindt.

Uitkomst enquête

Alle antwoorden uit de enquête zijn verwerkt en er is een rapport opgemaakt door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Onderstaand delen we de belangijkste uitkomsten met u.

Hoeveelheid groen

 • 47% van de deelnemers is tevreden over de hoeveelheid groen in de gemeente.
 • Als grootste gemis wordt groen in de kernen en woonwijken genoemd.
 • De grootste ontevredenheid over de hoeveelheid groen is in Boven-Hardinxveld.
 • 63% van de deelnemers is ontevreden over het onderhoud. Met name maai- en bermbeheer en de aanwezigheid van onkruid worden genoemd als bron van ontevredenheid.
 • Het openbaar groen krijgt gemiddeld een 6,2.

Functie groen

 • 81% ziet groen met name als natuur.
 • 64% heeft als voorkeur dat groen wordt gebruikt voor sport, spel en recreatie. Met name door deelnemers woonachtig in De Peulen wordt deze functie benoemd.
 • 59% ziet groen niet als hondenuitlaatplaats.
 • 47%, met name deelnemers uit Boven- en Neder-Hardinxveld, vindt dat het groen in de gemeente de functie 'ontmoetingsplek' moet krijgen. 48% van de deelnemers vindt van niet.
 • 37% wil dat groen gebruikt wordt voor educatie.
 • 21% ziet graag dat er voedsel wordt verbouwd in de het groen.

Beoordeling thema's

De deelnemers vinden 2 thema's het belangrijkste voor het groen in de gemeente:

 1. Gevolgen klimaatverandering tegen gaan
 2. Extra inzet insecten, kleur en fleur

De deelnemers beoordelen de thema's 'Historische bomenrijen' en 'Beschermen bomen nieuwbouw' als minst belangrijk.

Problemen door groen

De deelnemers geven de volgende problemen door het groen aan:

 • Onkruid
 • Boomwortels
 • Hinder van bomen
 • Overhangend groen

Onderhoud door inwoners

 • 30% van de deelnemers is bereid om te participeren in het gemeentelijk groen.

Vergroenen eigen tuin

 • 10-15% van de deelnemers ziet kans om de tuin te vergroenen
 • 20-30% van de deelnemers is bereid om (extra) bomen te planten in de eigen tuin.

Klik hier voor het volledige rapport.

Hoe nu verder?

Een aantal deelnemers heeft zich aangemeld om verder mee te denken over de invulling van het Groenbeleidsplan. Uit de aanmeldingen is steekproefsgewijs een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep heeft inmiddels al met de gemeente om tafel gezeten en verder gesproken over de invulling van het groen.

Vastelling in de gemeenteraad

De komende weken wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het Groenbeleidsplan. Op donderdag 27 januari 2022 wordt het plan besproken in De Ontmoeting. Klik hier om deel te nemen aan De Ontmoeting van 27 januari 2022.

Het plan wordt, naar verwachting, in februari besproken in het Debat en het Besluit. Op het moment dat het Groenbeleidsplan wordt vastgesteld, gaan wij over tot uitwerking in de vorm van een uitvoeringsprogramma.

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrieven van over het Groenbeleidsplan ontvangen en heeft u zich hier nog niet voor aangemeld? Stuur dan een e-mail naar communicatie@hardinxveld-giessendam. Dan zorgen wij dat u de volgende nieuwsbrief, die naar verwachting in februari/maart verschijnt, ontvangt.