Gratis vervoer naar priklocaties

Bent u 75 jaar of ouder? Of heeft u een lichamelijke beperking en bent u jonger dan 75 jaar?

En woont u in de Drechtsteden? Dan kunt u kostelo gebruikmaken van de Drechthopper als u naar een van de priklocaties binnen de Drechtsteden moet worden vervoerd. Lees hier meer over op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden
.