Informatiebijeenkomst Verkenning A15

Er loopt een onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15, uitgevoerd door het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

Over de voortgang van het project vindt op woensdag 16 juni vanaf 19.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Een link om de presentatie digitaal te volgen verschijnt binnenkort op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U krijgt eerst een update in het proces sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Zo kunt u meekijken met de uitdagingen waar het ministerie voor staat tijdens het uitwerken
van verschillende alternatieven en varianten. Bijvoorbeeld in het ontwerpproces. De nadruk ligt op het toelichten van de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen.

Meedoen/meer weten?

Via een link op de projectsite kunt u vanaf 19.15 uur digitaal ‘binnenlopen’. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie van ongeveer een uur. Aansluitend kunt u vragen stellen. Meer informatie om mee te doen vindt u op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.