Einde Tozo en TONK in zicht. (Financiële) ondersteuning blijft

Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Aanvragen Tozo kunt u indienen tot 1 oktober 2021; voor de TONK geldt dat u tot 1 november 2021 een aanvraag in kunt dienen.

Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden vindt u hier meer informatie over en leest u over mogelijke (financiële) ondersteuning, na 1 oktober 2021.