Een nieuw leven voor uw oude fiets

Gaat u tijdens uw vakantie uw tuin of schuur opruimen? Staat die kapotte fi ets alleen maar in de weg? Er is een goede bestemming voor. Afgedankte fietsen komen niet meer terecht bij het oud ijzer, maar krijgen een tweede leven.

Vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op. Een mooie combinatie van duurzaam en sociaal. U kunt uw oude fi ets naar een Afvalbrengstation of Kringloopwinkel in de regio brengen, of laten ophalen door Waardlanden. Maak daarvoor via de website, app of telefonisch een afspraak met Waardlanden.

Naar afvalvbrengstation of kringloopwinkel

De fiets wordt dan, afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid afspraken, binnen enkele weken opgehaald. Avres, Bewonersorganisatie Monnikenhof, De Gezel (Kringloop Centrum Gorinchem) en Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam repareren op hun werkplaatsen afgedankte fi etsen zodat deze weer bruikbaar zijn en aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Van fietswrakken die niet meer te redden zijn, halen ze bruikbare onderdelen die van pas komen bij de reparaties. Ook zorgen zij ervoor dat de opgeknapte fietsen op een goede plek terecht komen: bij mensen met een kleine beurs die zich geen nieuwe fiets kunnen veroorloven. Waardlanden zorgt niet voor de uitgifte, maar alleen voor de inzameling van fietsen. 

Waardlanden logo