Vraag Koninklijke onderscheiding voor de Algemene Decoratie Gelegenheid 2023 zo spoedig mogelijk aan

Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Bepalend voor de toekenning van een onderscheiding is of iemand zich gedurende lange tijd op een onderscheidende wijze voor de samenleving heeft ingezet.

Aanvragen bij bestuurssecretariaat

Voor informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefonisch 14 0184, of per e-mail secretariaat@hardinxveldgiessendam.nl.

Aanvragen uiterlijk 17 juni 2022 indienen

De aanvragen voor de algemene decoratiegelegenheid 2023 dienen zo spoedig mogelijk te worden ingediend; de uiterste datum hiervoor is vrijdag 17 juni 2022. De ervaring leert dat het verkrijgen van de benodigde achtergrondinformatie in de vakantieperiode moeilijker is, dus wat dat betreft is het aan te raden zo spoedig mogelijk te starten!