Gemeente ontwikkelt 14 nieuwbouwkoopwoningen met koopstartregeling van Stichting OpMaat

De gemeente is van plan om op de locatie Pieter de Hoogh, het voormalig zuidelijke veld van korfbalvereniging HKC, 14 nieuwbouwkoopwoningen te ontwikkelen. Het gaat om betaalbare woningen van circa 76 vierkante meter. De woningen gaan rond de 200.000 euro kosten. Wethouder Trudy Baggerman van Wonen en Ruimtelijke ordening: 'We richten ons met name op de starters uit Hardinxveld-Giessendam: van Hardinxveld-Giessendam, voor Hardinxveld-Giessendam. Dit doen we aan de hand van de pilot Koopstartregeling.'

Pilot

De Koopstartregeling biedt kopers de mogelijkheid om met een uitgestelde betaling een huis te kopen. Het gaat hierbij om een uitgestelde betaling ter hoogte van 30.000 tot 50.000 euro van de grondprijs. Dit deel hoeft pas bij verkoop worden terugbetaald. Bij waardeontwikkeling is er een gedeeld belang voor zowel de koper als de gemeente. 'Op deze manier willen we tegemoet komen aan de financiële mogelijkheden van onze jonge inwoners,' aldus Trudy Baggerman. De voorwaarden voor deze uitgestelde betaling is dat er een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding van 5 jaar op de woningen komt. Dit betekent dat de koper verplicht is om de woning zelf te gaan bewonen en niet aan derden door te verkopen voor de periode van 5 jaar.  

Voorrangsbeleid

Vanaf het moment dat de woningen in de verkoop gaan, geldt gedurende 13 weken een voorrangsbeleid. Allereerst komen de starters uit Hardinxveld-Giessendam in aanmerking, die voldoen aan de maximale inkomenseis van 50.000 euro. Starters op de woningmarkt zijn woningzoekenden die nog in het ouderlijk huis of op kamers wonen. Vervolgens komen de lokale woningzoekende(n) aan de beurt die op dit moment in een sociale huurwoning in Hardinxveld-Giessendam wonen. Gevolgd door woningzoekenden die werkzaam zijn bij een bedrijf wat gevestigd is in de gemeente, economische binding. De vierde in rij zijn starters uit de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het voorrangsbeleid wordt afgesloten door iedere woningzoekende(n) die aan de inkomenseis voldoen.
Op het moment dat na 13 weken nog een of meerdere woningen vrij zijn, gaan deze de vrije markt op. 'Met dit voorrangsbeleid willen we starters uit Hardinxveld-Giessendam de kans geven om een betaalbare woning te kopen, zodat ze in Hardinxveld-Giessendam kunnen blijven wonen' aldus Trudy Baggerman.

Van Hardinxveld, voor Hardinxveld

Het is voor starters op deze woningmarkt erg lastig om een betaalbare woning te vinden. Met dit project geeft de gemeente starters de kans op een betaalbare woning. Trudy Baggerman: 'Alleen met dit project kunnen we niet alle starters helpen, daar is meer voor nodig. Ik wil de oproep doen aan alle huizeneigenaren in Hardinxveld-Giessendam om bij het verkopen van hun huis, waar mogelijk, deze te gunnen aan een starter uit Hardinxveld-Giessendam. Van Hardinxveld-Giessendam, voor Hardinxveld-Giessendam.'

Bestemmingsplanprocedure

Om de plannen uit te kunnen voeren, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Naar verwachting start de gemeente in het voorjaar van 2022 met de bestemmingsplanprocedure. Het doel is om in het najaar van 2022 te kunnen beginnen met het realiseren van de woningen. Op korte termijn organiseert de gemeente eerst een bewonersavond om met de omwonenden in dialoog over de plannen te gaan. Binnen enkele weken ontvangen de omwonenden hier een uitnodiging voor.