Start werkzaamheden invoering nieuw afval- en grondstoffenbeleid in Hardinxveld-Giessendam

Binnenkort beginnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waardlanden met de werkzaamheden die voortkomen uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.

We beginnen in Hardinxveld-Giessendam met het plaatsen van (nieuwe) groente-, fruit- en tuinafval (GFT) containers bij flats en appartementencomplexen. 

Waarom nieuw afval- en grondstoffenbeleid? 

De gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden hebben samen met Reinigingsdienst Waardlanden vorig jaar een grondstoffenplan opgesteld. Dit plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar.  U leest hier meer over op www.waardlanden.nl

Eerlijker kosten toerekenen

De komende maanden werken we aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken. Dit gaat per 1 januari 2023 in. U weet al dat goed afval scheiden en minder restafval beter is voor het milieu. Straks krijgt u invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenheffing. Dit variabele deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Scheidt u uw afval goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager. Uw gemeente stelt de hoogte van de afvalstoffenheffing vast, dus van het vaste deel én het recycletarief.

Op dit moment kunnen bewoners van de hoogbouw hun GFT afval nog niet scheiden. Daar gaan we verandering in brengen. Het effect op termijn hiervan is dus dat hoe beter deze bewoners hun afval (waaronder GFT) scheiden, des te minder kosten zij zullen maken.  

Waarmee gaan we in Hardinxveld-Giessendam beginnen? 

GFT containers

We beginnen in Hardinxveld dus vanaf 13 juni met het plaatsen van (nieuwe) groente-, fruit- en tuinafval (GFT) containers bij flats en appartementencomplexen. Dit betekent nog niet dat u deze containers ook direct kunt gaan gebruiken voor uw GFT-afval. Tot het moment dat we toegangspassen voor ondergrondse containers uitgeven, blijven deze containers afgesloten! U blijft uw GFT-afval dus nog even op de gebruikelijke manier aanbieden. 

Containers restafval en pmd (plastic, metaal en drankpakken)

Vanaf maandag 20 juni wisselen we de inworpzuilen van de restafvalcontainers en de pmd containers om; deze gaan van 80 liter inhoud nu naar 60 liter straks. Deze nieuwe inworpzuilen worden dus iets kleiner, maar ze blijven uiteraard voor iedereen openstaan. U kunt deze ondergrondse containers gewoon, tot 1 januari 2023, zoals u gewend bent blijven gebruiken. 

Het kan zijn dat de ondergrondse containers tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn; we vragen hiervoor uw begrip. 

Na de invoering van het recycletarief heeft u alleen nog toegang tot de ondergrondse containers met een toegangspas. Over het hoe en wat van deze pas informeren we u de komende periode. 

Heeft u op dit moment vragen? Dan kunt u deze per mail stellen via info@waardlanden.nl 

Waardlanden