Activiteiten – en locatiemarkt: vinden & verbinden

Door en voor inwoners van Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is blij met inwonersinitiatieven. Dit versterkt de samenhang en verbondenheid binnen het dorp. Inwoners komen met elkaar in contact en zijn betrokken bij elkaar. Maar voor die initiatieven moet wel een fysieke ruimte beschikbaar zijn. Daarom organiseert de gemeente, samen met Servanda Sociaal Werk, een 'markt' om bewonersinitiatieven én locaties bij elkaar te brengen.

Fysieke Marktplaats zaterdagmiddag 21 mei a.s.

Op 21 mei vanaf 14.00 uur bieden de gemeente en Servanda de gelegenheid aan inwoners en maatschappelijke partners om elkaar op een 'fysieke' marktplaats te ontmoeten in partycentrum 't Hart in Boven-Hardinxveld. De middag wordt geopend door wethouder Jan Nederveen en Yannick Hurkmans van Servanda is de middagvoorzitter.

Korte presentaties

Initiatiefnemers, jong en oud, die een activiteit willen organiseren houden een korte presentatie van wat zij willen en wat zij nodig hebben aan fysieke ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus bloemschikken, het houden van een lezing, een gezamenlijke hobby of het organiseren van een sporttoernooi. Maatschappelijke partners en/of particulieren die een ruimte ter beschikking willen stellen, kunnen hierop reageren. Hierbij kan gedacht worden aan zowel maatschappelijke partners als sportverenigingen, kerken en lokale bedrijven die bijvoorbeeld hun kantine op een bepaald dagdeel ter beschikking willen stellen. Zo kan er een 'match' ontstaan.

Ook zijn er speeddate 's om elkaar beter te leren kennen. Een interactieve middag dus waarbij het vinden en verbinden van ruimten en activiteiten centraal staat.

Alternatieve locaties

Wethouder Jan Nederveen: "Vanuit een inwonersinitiatief is gevraagd om een buurthuis, zodat daar activiteiten kunnen worden ontplooid. Omdat de gemeente Hardinxveld-Giessendam naar minder vastgoed wil, gaan we op zoek naar alternatieve locaties. We willen dit breder trekken en proberen mogelijke huurders en verhuurders te verbinden. Verhuurders krijgen mogelijk extra inkomsten en het kost de gemeente geen extra geld.  We faciliteren daarom de zoektocht naar alternatieve ruimten in Boven-Hardinxveld door middel van een 'activiteiten- en locatiemarkt'. Zo kunnen de wensen en mogelijkheden van verschillende partijen bij elkaar gebracht worden."

Meedoen?

Wil je meedoen? Of heb je vragen? Deelnemers, jong en oud, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant kunnen zich opgeven, voor deze middag via emailadres: ondersteuningbeleid@hardinxveld-giessendam.nl Je kunt dit emailadres ook gebruiken voor vragen.