Afscheidsreceptie Theo Boerman

Na 32 jaar werkzaam geweest te zijn in het openbaar bestuur neemt Theo Boerman afscheid als wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Theo maakte van 1990 tot 2006 deel uit van de gemeenteraad en heeft zich vervolgens in de afgelopen zestien jaar als wethouder met veel betrokkenheid en kennis van zaken ingezet voor onze gemeente. Dankzij zijn deskundigheid en ervaring zijn vele projecten gerealiseerd en heeft onze gemeente een gezonde financiële toekomst.

Wij nodigen u van harte uit voor zijn afscheidsreceptie op dinsdag 21 juni 2022 van 16.00 tot 18.00 uur in restaurant Kampanje, Troelstrastraat 5, 3371 VJ Hardinxveld-Giessendam.

Cadeautip

Wanneer u iets wilt geven, dan stelt Theo Boerman het op prijs als u een bijdrage zou willen doneren aan één van de onderstaande doelen. Bij voorkeur giraal maar het kan ook contant tijdens de receptie in een daarvoor geplaatste bus.

Stichting Bungamati

Tom Boerman (zoon van Theo) ondersteunt met zijn voettocht 'I Walk Around The World' de stichting Bungamati. Deze stichting zet zich in voor kinderen in de Bungamati regio in Nepal. Samen met deze stichting wil Tom vier scholen gaan helpen aan schoolpleinen, stromend water, sportmaterialen, toiletten en studiepakketten. Doneren kan via de link op de hierboven genoemde website van Tom of op rekeningnummer NL13RABO0162472978 t.n.v. stichting Bungamati met vermelding IWalk-Nepal.

Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)

Philip en William Boerman (zoons van Theo) hebben zitting in de thuisfrontcommissie die Rutger en Elseline Bakker financieel ondersteunt bij hun werk voor MAF in Suriname. Rutger verzorgt als piloot voor deze stichting luchtverbindingen ter ondersteuning van het werk van kerken en hulporganisaties. Ook assisteert hij in noodsituaties en verzorgt medische hulptransporten en evacuaties. Doneren kan op rekeningnummer NL61ABNA0807128120 t.n.v. MAF Nederland met vermelding Steunfonds Bakker.

Toespraken

Om 16.45/17.00 uur beginnen de toespraken.

Aanmelden

Wilt u het bestuurssecretariaat uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 laten weten of op uw komst kan worden gerekend. Uw aanmelding kunt u sturen naar: secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl

Heeft u vragen; dan kunt u met ons contact opnemen via 0184-751525/6.