Gemeente vraagt opnieuw om maatwerk in woningbouwplannen

In december 2021 vroeg wethouder Trudy Baggerman al om aandacht voor het nieuwe Omgevingsbeleid van de Gedeputeerde Staten. Ze zei destijds: "Het nieuwe beleid richt zich met name op de grote steden/verstedelijking. Er is geen rekening gehouden met maatwerk voor kleine gemeenten, dorpen, zoals Hardinxveld-Giessendam." Met de ontwikkelingen van de laatste weken, vraagt de wethouder nu opnieuw aandacht voor maatwerk.

Dorp met stads woonkarakter

Het is de wens van de provincie om onder andere meer te bouwen op de vierkante meter. Voor Hardinxveld-Giessendam betekent dit dat de provincie (nog) niet kan instemmen met de woningbouwplannen voor 't Oog Fase 1. Daarnaast heeft de wens om meer te bouwen op de vierkante meter effect op het dorpse karakter van Hardinxveld-Giessendam. "Dit betekent voor Hardinxveld-Giessendam dat we de lucht in moeten. Dit past niet in het karakter van onze gemeente. We zijn een dorp, geen stad, waar hoogbouw een uitzondering is," aldus Trudy Baggerman. "Maatwerk is voor onze regio zo belangrijk. We zijn verschillend: iedere stad of dorp in onze regio heeft een eigen karakter. Dit maakt ons ook een sterke regio: we benutten elkaars kwaliteiten."

Binnenkort gesprekken met provincie

Binnenkort voert de gemeente gesprekken met de provincie over onder andere de zienswijze die is ingediend voor 't Oog Fase 1. "Ik hoop dat de uitkomst van de gesprekken tot ieder tevredenheid zal zijn,"  besluit Trudy Baggerman.