Nieuw college van B&W

Op dinsdagavond 17 mei 2022 is het nieuwe college van B&W beëdigd.

Het nieuwe college bestaat uit:

Trudy Baggerman (T@B)

 • Sociaal domein
 • Zorg en welzijn
 • Wonen en  Ruimtelijke ordening, inclusief ruimtelijke projecten
 • Gemeentelijk vastgoed

Arjan Meerkerk (SGP)

 • Financiën en treasury
 • Openbare ruimte
 • Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
 • Onderwijs

Jan Nederveen (ChristenUnie)

 • Economie, arbeidsmarkt & ondernemen
 • Participatie
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijke Agenda (MAG)
 • Toerisme, natuur en recreatie
 • Sport en cultuur
 • Milieu
 • Dierenwelzijn
 • Inkoop

Burgemeester Dirk Heijkoop

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en kabinetszaken
 • Communicatie en dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken, incl.  ICT & informatieveiligheid

Meer informatie over het college van B&W vind je hier