Regio wil graag in gesprek met provincie over woningbouwprogramma

De regio heeft haar regionale woningbouwprogramma 2021 ingediend bij de provincie. De provincie heeft in een brief aan regiowethouder Trudy Baggerman aangeven dat zij niet volledig met het programma in kunnen stemmen.

De provincie heeft onlangs haar  werkwijze ingericht op een nog betere samenwerking, gericht op het snel en slim, toekomstbestendig bouwen van geschikte woningen op de juiste plekken voor iedereen. Ondanks dat de regio een groot compliment kreeg voor het woningbouwprogramma, kan een groot deel toch in de ijskast. Trudy Baggerman ontving onlangs een reactie van de provincie op het woningbouwbeleid van de regio. "In deze brief wordt aangegeven dat de provincie niet met al onze regionale en daarmee ook lokale plannen in kan stemmen. Dit is jammer, want we hebben een mooi woningbouwprogramma liggen – waarin we snel en veel bouwen – en hier mogen we nu maar deels uitvoering aan geven." Zo ziet de provincie geen toekomst in de woningbouwplannen 't Oog Fase 2, mede vanwege het ontbreken van de financiële middelen voor de mobiliteitsmaatregelen. "We kunnen en willen graag veel en snel bouwen. We zien hierin alleen een verschil in de woningbouwbehoefte van de provincie en de ambitie van onze regio. We willen graag het goede gesprek voeren met de provincie om verder te kunnen met onze bouwplannen," aldus Trudy Baggerman.

Binnenkort gesprekken met provincie

Binnenkort wordt het gesprek met de provincie over het woningbouwprogramma gevoerd. De provincie wil graag samenwerken aan een gezamenlijk woningbouwprogramma. "Als regio en gemeente staan wij hier meer dan achter en zien wij uit naar een fijne samenwerking,"  besluit Trudy Baggerman.