Nieuwe restafvalcontainers voor inwoners buiten de bebouwde kom

Woont u buiten de bebouwde kom of aan de rand van de gemeente? Dan krijgt u binnenkort een nieuwe container van 240 liter voor uw restafval. Deze nieuwe container heeft een chip.

Hoe werkt de omruilactie?

In september is een brief verstuurd naar adressen die een nieuwe restafvalcontainer krijgen. Dit zijn adressen buiten de bebouwde kom. Daarin legt Reinigingsdienst Waardlanden uit hoe de omruilactie in z'n werk gaat. Lees de brief helemaal. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen over de omruilactie van uw container voor restafval?

 Antwoorden op veelgestelde vragen over de omruilactie van restafvalcontainers op de website van Waardlanden

Heeft u een andere vraag over de omruilactie van restafvalcontainers? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur naar de servicedesk: 085 – 020 23 38. Ze helpen u graag.

Veranderingen rond afval in 2022-2023

De komende tijd zijn er veranderingen rond afval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zo willen de gemeenten alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder afval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor hebben de gemeenten vorig jaar samen met Waardlanden een nieuw grondstoffenbeleid opgesteld. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang.

Ontdek meer op www.waardlanden.nl/nieuwbeleid

Waarom afval scheiden?  

Zo’n 70 procent van ons afval is grondstof. Zoals plastic, papier, glas, tuinafval en etensresten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Zo maken we van gft bijvoorbeeld compost. Van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken. En een oude tafel krijgt een nieuw leven als we deze bij de kringloop brengen. Als we afval beter scheiden én meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En er blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.   

Waarom een nieuwe restafvalcontainer een chip?

De nieuwe restafvalcontainers hebben een chip. Deze chip heeft een uniek nummer dat is gekoppeld aan uw adres. Hierop staat verder geen persoonlijke informatie. De vuilniswagen leest de chip bij het legen van de container en registreert zo hoe vaak een container wordt geleegd. Zonder de chip kunnen we uw container binnenkort niet meer legen.

Door te registreren hoe vaak u uw restafvalcontainer laat legen, kunnen we onze dienstverlening en ophaalroutes verder verbeteren. Ook is deze registratie op termijn nodig omdat gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier gaan berekenen. Met deze nieuwe manier krijgt u invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Dit deel is variabel en heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u slechter scheidt en veel restafval hebt.
Wanneer het recycletarief precies wordt ingevoerd, is op dit moment nog niet bekend. 

Waardlanden logo