Wet inburgering 2021 vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan; Wet inburgering 2021.

Deze is erop gericht inburgeraars snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Het grote verschil met de oude Wet Inburgering is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering. De Sociale Dienst Drechtsteden voert uit, namens de 7 Drechtstedengemeenten.

Ga voor meer informatie over inburgeren naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.