Reactie college B&W Hardinxveld-Giessendam op persbericht gemeente Sliedrecht

Het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam is donderdag 31 augustus jl. door het college van B&W van de gemeente Sliedrecht geïnformeerd over het plan om een asielzoekerscentrum (AZC) te plaatsen aan de Zwijnskade in Sliedrecht-Noord.

De locatie die de gemeente Sliedrecht met voorkeur aanwijst voor het AZC ligt aan de gemeentegrens van Hardinxveld-Giessendam. Het gaat om het gebied ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kweldamweg/Zwijnskade in Sliedrecht.

Het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam is onaangenaam verrast met de keuze van de locatie. Na de bekendmaking hebben de gemeentebesturen gesprekken met elkaar gevoerd. Onder andere over de beweegredenen voor de keuze van deze locatie.

Voor Hardinxveld-Giessendam staat fijn en veilig wonen centraal. Dat is waar het college zich te allen tijde hard voor maakt. Daar kunnen de inwoners van Hardinxveld-Giessendam op rekenen.

Uit het oogpunt van veiligheid, zorg en bereikbaarheid vinden wij deze locatie onaanvaardbaar voor onze inwoners. Wij blijven daarom in gesprek met de gemeente Sliedrecht en dringen erop aan om op zoek te gaan naar een andere locatie.

We nemen onze verantwoordelijkheid in het leveren van een bijdrage aan de opgave van het Rijk in de opvangcrisis. We doen wat nodig is op een schaal die past bij het karakter van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, waarbij maatvoering en draagvlak van inwoners geborgd is.