Hardinxveld-Giessendam onderzoekt opvang asielzoekers

De gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt haar verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Op basis van de onlangs aangenomen spreidingswet moet de gemeente 110 asielzoekers opvangen.

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad daartoe een aantal scenario's voor. Afhankelijk van de reacties van de raad wil het college de komende maanden de verschillende mogelijkheden verder onderzoeken.
De scenario's lopen uiteen van één centrale opvanglocatie tot verscheidene kleinere. Ook laat het college de mogelijkheid van samenwerking met één of meer andere gemeenten in de regio open. De spreidingswet laat zulke afspraken tussen gemeenten toe.

Eén van de scenario's is een Asielzoekerscentrum samen met Sliedrecht. Het college van Hardinxveld-Giessendam had eerder kritiek op de keuze van Sliedrecht voor een AZC vlakbij de gemeentegrens. Het college van Hardinxveld-Giessendam voert op dit moment vanuit een goede verstandhouding het gesprek met het college van Sliedrecht over de asielopgave.

Wethouder Christa Hendriksen wil alle scenario's open aan de raad voorleggen. ,,Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers is een groot landelijk vraagstuk. De regering doet een beroep op alle gemeenten om daarin een bijdrage te leveren, en dat is onlangs door het parlement met het aannemen van de spreidingswet bekrachtigd. De gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt haar verantwoordelijkheid." De gemeenteraad bespreekt op 11 april de scenario's die het college voorlegt.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft op dit moment geen opvanglocatie voor asielzoekers. Wel is er in de gemeente noodopvang voor 122 Oekraïense ontheemden. Ook wijst Fien Wonen namens de Hardinxveld-Giessendam  jaarlijks woningen toe aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning.