Resultaten communicatie en bestuur onderzoek

De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, informeert, betrekt en mee laat denken bij beslissingen over hun wijk.

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam om hier inzicht in te krijgen.

Op de website van Onderzoekcentrum Drechtsteden leest u het onderzoek Communicatie en Bestuur.