Controle bij horecabedrijven

Bij een controle van een aantal horecabedrijven in Hardinxveld-Giessendam zijn op 14 juni 2024 een aantal aandachtspunten, overtredingen en strafbare feiten geconstateerd.

De controle werd uitgevoerd door handhaving, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin, Omgevingsdienst (OZHZ), Sociale Dienst en de politie.

Het bezoek van handhaving, NVWA, Stedin, OZHZ, Sociale Dienst en de politie was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving binnen bedrijfspanden en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Het doel van de controle is om situaties te voorkomen die gevaar opleveren voor de omgeving (bijvoorbeeld door opslag van brandgevaarlijke stoffen) of dat deze worden misbruikt voor criminele doeleinden (bijvoorbeeld door opslag van of handel in verboden middelen of gestolen goederen).

Voorkomen

De gemeente zet in op preventie door het informeren van inwoners over signalen en het herkennen van ondermijnende criminaliteit. De gemeente zet preventief in om mensen te waarschuwen; ‘Je kan maar één keer nee zeggen’. Daarnaast treedt de gemeente in contact met bepaalde sectoren die kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het buitengebied waarbij criminelen aankloppen om een schuur te huren voor de productie of verwerking van drugs. Ook een bedrijventerrein waar men anoniem opereert zonder gestoord te worden is een voorbeeld.
Naast preventieve acties wil de gemeente, in samenwerking met de partners, de informatiepositie versterken, zodat op tijd ingegrepen kan worden bij mogelijke signalen van ondermijning. Ook treedt de gemeente op bij gevallen die ondermijning raken.  

Meld verdachte situaties

U kunt zelf ook bijdragen aan een veilige en transparante samenleving. Ziet u een verdachte situatie? Bijvoorbeeld beperkte openingstijden, veel activiteit bij een loods op een bedrijventerrein of in het buitengebied of weinig klanten in het centrum? Meld het bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Dit kan via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt uw melding ook doorgeven aan de gemeente via ondermijning@hardinxveld-giessendam.nl.