Resultaten veiligheidsmonitor 2023

Benieuwd hoe de veiligheid in uw wijk wordt beleefd en hoe de gemeente Hardinxveld-Giessendam presteert op het gebied van sociale overlast of criminaliteit in vergelijking met andere gemeenten? Lees het in de Veiligheidsmonitor.

Elke twee jaar wordt door het Centraal Bureau voor de Statistieken en I&O Research landelijk de Veiligheidsmonitor uitgevoerd om een beeld te krijgen van de veiligheidssituatie. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de veiligheidssituatie en het veiligheidsniveau van gemeenten. Verschillende veiligheidsthema's zoals verkeersoverlast, ervaring van criminaliteit en buurtbeleving zijn onderzocht. In de veiligheidsmonitor komt ook het gevoel van veiligheid onder inwoners aan bod. Beide geven een beeld hoe het staat met de veiligheid in Hardinxveld-Giessendam.

Resultaten

Aspecten waarop Hardinxveld-Giessendam iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Een beter ervaren veiligheid. Inwoners geven een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,8) en een kleiner aandeel voelt zich weleens onveilig in de buurt (7%). Minder inwoners stellen dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt en minder inwoners ervaren een toename van de criminaliteit in de buurt in de afgelopen 12 maanden
  • Minder slachtofferschap van vermogensdelicten
  • Een grotere zichtbaarheid van gemeentelijke handhavers in de buurt
  • Meer inwoners met een buurt- of burgerwacht in de buurt

Aspecten waarop Hardinxveld-Giessendam iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Wat meer inwoners vinden dat hun buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden (20%)
  • Meer ervaren verkeersoverlast, met name van te hard rijden en parkeerproblemen Inwoners doen minder vaak aan bepaalde preventieve maatregelen.
  • Een minder positief oordeel over de politie in de buurt en minder tevredenheid over het functioneren van gemeentelijke handhavers. Ook is de zichtbaarheid van de politie in de buurt iets lager.

Ontwikkeling binnen Hardinxveld-Giessendam

De leefbaarheid en veiligheid in Hardinxveld-Giessendam is in 2023 grotendeels gelijk aan 2019 en 2015. Wel is de tevredenheid over de fysieke buurtvoorzieningen iets gedaald en de fysieke verloedering iets toegenomen. Tot slot is de tevredenheid over het functioneren van de gemeente op het gebied van de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in 2023 wat lager dan in 2019.

Download het rapport op de website van het Onderzoekscentrum Drechtsteden.