Nieuwe regels beschermde dieren en planten

Om planten en dieren in Hardinxveld-Giessendam goed te beschermen, heeft het college besloten om de nieuwste versie van de 'gedragscode voor soortenbescherming' te werken. De gedragscode komt voort uit de Wet Natuurbescherming. De gemeente wil en moet rekening houden met beschermde dieren en planten die leven in ons dorp. De huidige gedragscode is verouderd en daarom is door Stadswerk een nieuwe versie gemaakt. In de nieuwe versie zijn regels toegevoegd om dieren en planten te beschermen die bijvoorbeeld in de muren van gebouwen wonen. Denk hierbij aan vleermuizen en vogels.

Rekening houden met planten en dieren

In de gedragscode staat beschreven hoe bij werkzaamheden, zoals bouwen, slopen en onderhoud, omgegaan moet worden met beschermde soorten. In samenwerking met de Drechtstedengemeenten is een handige programma (tool) ontwikkeld om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de beschermde soorten in relatie tot het bestendig beheer en onderhoud. Zo kan voor de start van werkzaamheden bepaald worden of bij de werkzaamheden beschermde soorten worden verwacht. Ook helpt de tool bepalen wanneer we het beste maatregelen kunnen nemen en onder welke voorwaarden. Denk hierbij aan werken buiten het broedseizoen. Medewerkers van de gemeente zijn opgeleid om de (beschermde) soorten te herkennen en hier zorgvuldig mee om te gaan.