Hulp voor ondernemers bij corona

Het coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Het Rijk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam bieden maatregelen en doen wat nodig is om u te ondersteunen. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2) in de Drechtsteden

Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2020. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet (dus echt de eindjes aan elkaar moet knopen) krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.
Meer info over TOGS op de website van de Kamer van Koophandel

Overzicht regelingen

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Meer informatie leest u op de website van met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanbieders sociale zorg krijgen financiële zekerheid tijdens coronacrisis

Sommige organisaties kunnen vanwege de coronacrisis niet meer al hun gecontracteerde zorg leveren. De Sociale Dienst Drechtsteden blijft hun echter betalen alsof zij die zorg nog wél leveren. Dit recente besluit geldt tot 1 juni, een looptijd die kan veranderen op basis van nieuwe RIVM-informatie.

Meer informatie leest u onder berichten coronavirus op deze website.

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden (TOZO)

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer informatie leest u op de website vsn de Sociale Dienst Drechtsteden

Rode vlaggen bij aanvraag Tozo-regeling

SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen

SVHW neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Corona uitbraak onder druk staat. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl. Op de website staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Aanvullende maatregelen per 17 maart 2020 

Nieuwsbericht Rijksoverheid Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

KVK corona loket

Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt. Naar het KVK corona loket.

Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie over werktijdverkorting te vinden en kunt u een aanvraagformulier invullen.

Bijstandverlening ZZP

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen dat terecht op de website van het Ondernemersplein.


Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

 

Regionale noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, heeft een noodverordening afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. We informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk uitgebreid over de noodverordening. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur), kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.

Vragen en contact

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Mocht u echter vragen hebben die betrekking hebben op ondernemen in Hardinxveld-Giessendam, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager Bedrijven Xanthine Jut.