Stop heling

Psssst .. fiets kopen? Een gestolen fiets kopen op straat. Een opkoper die een nieuwe Iphone voor 50 euro inkoopt.

Twee voorbeelden van heling: goederen kopen of verkopen waarvan je weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn. Deze pagina is bedoeld voor ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen en consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hecht de gemeente Hardinxveld-Giessendam veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wetten en regels voor handelaren

De gemeente Hardinxveld-Giessendam hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. Handelaren horen ook bij een dorp als Hardinxveld-Giessendam. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat deze aangeboden goederen aan de handelaar afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Om te voorkomen dat  een handelaar gestolen goederen inkoopt verwacht de gemeente Hardinxveld-Giessendam van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van een goed, voordat dit wordt ingekocht. Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan te melden. Door naleving van de wetten en regels draagt een handelaar bij aan de bestrijding van diefstal en heling.

Aanmelden als handelaar

Wet- en regelgeving voor handelaren

Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving:

Filmpjes