Collectevergunning

Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig. De vergunningplicht geldt niet voor instellingen die in dat jaar zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Hoe vraag ik een collectevergunning aan?

Voor het aanvragen van een collectevergunning kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier Collectevergunning. Het ingevulde formulier stuurt u digitaal naar info@hardinxveld-giessendam.nl of per post aan:

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

Bij de behandeling van uw aanvraag letten we op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie. Het gewenste tijdstip van de collecte is ook een aandachtspunt. Alleen in de vrije periode aangegeven op het collecterooster kan vergunning verleend worden. Voor de vrije periodes kunt u contact opnemen met het klant contactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Wat kost een collectevergunning?

Voor het aanvragen van een collectevergunning zijn leges verschuldigd. De kosten voor een collectevergunning bedragen € 11,10.

Hoe lang duurt het voor ik mijn collectevergunning krijg?

Voor het toekennen van een collectevergunning staat geen wettelijke termijn. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag bericht van de gemeente.