Gebruik van gas

Bij evenementen wordt gas voor diverse doeleinden gebruikt. Dat vergt extra aandacht en maatregelen.

Zorg dat het gebruik van gas op een veilige manier gebeurt. Ook voor het opslaan van volle, gebruikte en lege gasflessen worden eisen gesteld.

Gebruik van gasflessen

 • Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde slang met een maximale lengte van 10 meter tot de brander.
 • Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
 • Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
 • Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
 • Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
 • Wij adviseren een gasslang om de 4 jaar te vervangen. Dit omdat het gas en eventuele toevoegingen het rubber kunnen aantasten.
 • Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid kunt u beter de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
 • Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
 • De gezamenlijk opgestelde gasflessen mogen tot een totale waterinhoud hebben van maximum 125 liter.

Opslaan van volle, gebruikte en lege gasflessen

Let op dat het opslaan van volle, gebruikte en lege gasflessen veilig gebeurt. Er worden verschillende eisen gesteld aan de opslagvoorziening. Bij calamiteiten worden de hulpdiensten opgevangen door de organisatie. Deze hulpdiensten moeten weten waar de grootste risico’s zijn. De opslag van gasflessen is een van deze grote risico’s. Communiceer deze tijdig.

Veilig gebruiken

 • Zorg dat gasflessen juist worden opgesteld: kranen en aansluitpunten bevinden zich aan de bovenzijde,  zijn niet voor publiek toegankelijk en zijn bij brand gemakkelijk af te sluiten of te verwijderen.
 • Een gasfles moet bij de afsluiter zijn beschermd. Een afneembare bescherming mag alleen worden verwijderd als een fles wordt aangesloten.

Opslag gasflessen

 • Zorg dat de gasflessen op een veilige plaats worden opgeslagen. Een opslagplaats bij voorkeur buiten of in een goed geventileerde ruimte. Bij een goed geventileerde ruimte moet u denken aan een ruimte met verschillende ventilatie-openingen die zo ver mogelijk uit elkaar liggen en waar er continu ventilatie kan plaatsvinden.
 • Gasflessen mogen niet worden opgeslagen binnen een afstand van 5 meter van brandbare materialen en tenten. Zie NEN 8020-41
 • Zorg dat de opslag plaats niet toegankelijk is voor publiek. Aan de buitenzijde van de opslagruimte moet een opschrift ‘roken en open vuur verboden’ zijn aangebracht.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

De richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wij wensen u een veilig evenement.