Inkopen en aanbesteden

Overheden in Nederland zij gehouden aan de wet- en regelgeving op het gebied van de overheidsaanbesteding. De Europese richtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 zijn daarbij leidend. Daarnaast heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam een eigen inkoopbeleid vastgesteld, eigen inkoopvoorwaarden en is er een groslijstensystematiek ontwikkeld om de lokale economie zoveel mogelijk te stimuleren.

Bijlagen

Meer informatie