Bedrijfspanden/bedrijfskavels, huren of kopen

De gemeente is eigenaar van bedrijfsterreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfsterrein of industrieterrein kopen van de gemeente. De gemeente kan hierbij wel eisen dat u zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Dit hangt af van het bestemmingsplan.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van het terrein.

Gang van zaken

Neem contact op met de gemeente. Geef aan wat u van plan bent met het terrein. Soms wil de gemeente een bedrijfsplan van u hebben.