Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam

Sinds 1 januari 2022 is er een ondernemersfonds in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op deze pagina geven wij u meer informatie over dit initiatief.

Wat is een ondernemersfonds?

Een ondernemersfonds is een fonds door en voor ondernemers en maatschappelijke partijen. Alle eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen zijn automatisch deelnemer. Dat zijn dus niet alleen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook scholen of (sport)verenigingen met een eigen gebouw.

In Hardinxveld-Giessendam is gekozen voor een gemeentebreed fonds, waarbij ondernemers – zowel de ondernemers op de bedrijventerreinen als de winkeliers in het centrum – scholen, (sport)verenigingen en andere maatschappelijke organisaties samen nieuwe initiatieven ontplooien en collectieve voorzieningen realiseren.

Wie beheert de middelen van het ondernemersfonds?

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds draagt verantwoordelijkheid voor de middelen van het fonds. Dit betekent onder andere dat zij toeziet op een juiste uitvoering van de collectieve voorzieningen, zoals parkmanagement en beveiliging op de bedrijventerreinen. Daarnaast toetst zij nieuwe initiatieven aan de doelstelling van het fonds. Globaal betekent dit dat een initiatief bij moet dragen aan het versterken van de lokale economie. 

Het bestuur bestaat momenteel uit twee vertegenwoordigers namens de beide ondernemersverenigingen binnen Hardinxveld-Giessendam, een vertegenwoordiger namens de maritieme sector, een vertegenwoordiger namens de sportverenigingen en een accountant. 

Wat is de rol van de gemeente binnen het ondernemersfonds?

De gemeente heeft geen inhoudelijke rol binnen het fonds, maar zorgt enkel voor het innen van de belasting en het één op één doorzetten van de opbrengst richting de stichting van het ondernemersfonds. Dit gebeurt via de Onroerendezaakbelasting (OZB) op niet-woningen. Daarnaast draagt de gemeente ook bij aan het fonds via de OZB op gemeentelijk vastgoed. 

Wat betekent het ondernemersfonds voor mij?

Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning draagt u jaarlijks bij aan het fonds. Onderaan de pagina staan enkele rekenvoorbeelden. Bent u ondernemer op een van de bedrijventerreinen? Dan profiteert u bijvoorbeeld van het parkmanagement en de beveiligingsmaatregelen op het terrein. Bent u winkelier in het centrum? Dan is er financiële ruimte binnen het fonds om nieuwe initiatieven te ontplooien die bijdragen aan een levendig centrum. Daarnaast kunt u als deelnemer ook nieuwe ideeën aandragen. Samen met het bestuur en andere deelnemers wordt er dan gekeken of dit past binnen de doelstelling van het fonds en of er op dat moment financiële middelen voor zijn.
 

Rekenvoorbeelden bijdrage aan het ondernemersfonds
  U bent enkel eigenaar U bent enkel gebruiker U bent zowel eigenaar als gebruiker
Winkelpand met een WOZ-waarde van €300.000 €123,75 €101,25 €225
Sportclubgebouw met een WOZ-waarde van €500.000 €206,25 €168,75 €375
Bedrijvenloods incl. kantoor met een WOZ-waarde van €800.000 €330 €270 €600

 

Vragen of opmerkingen?

Kijk op de website van het ondernemersfonds van Hardinxveld-Giessendam.

Heeft u vragen over de belastingheffing in relatie tot het ondernemersfonds? Neem dan gerust contact op met Xanthine Jut, Accountmanager bedrijven. Telefoon: 14 0184, emailadres: info@hardinxveld-giessendam.nl  Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over het ondernemersfonds en komt u graag in contact met het bestuur? Laat het ons dan ook gerust weten. Wij verbinden u graag met het bestuur van het ondernemersfonds. Het bestuur werkt momenteel aan hun eigen communicatiekanalen, zodat u binnenkort ook rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.