Duurzaamheid in Hardinxveld-Giessendam

Wij hebben onze aarde en daarmee ook onze gemeente in bruikleen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te gaan, voor nu en de toekomst. Wachten is geen optie meer. Als gemeente Hardinxveld-Giessendam gaan we hiermee actief aan de slag en we hebben daarin ook een voorbeeldfunctie.

  • Lokale Duurzaamheids Agenda

    pdf, 881kB

    Voor het verduurzamen van onze gemeente is in 2018 een Lokale Energie Agenda opgesteld. Deze is inmiddels geactualiseerd in de Lokale Duurzaamheids Agenda. Deze beschrijft een integrale programmatische aanpak op duurzaamheid, met oog voor de Hardinxveld-Giessendamse belangen. Het draait niet alleen om energie, warmte en besparen. Het gaat om een lijst uitdagingen die passen onder de koepel Duurzaamheid.

  • De opgaven: wat ligt er voor ons?

    Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de komende jaren in ieder geval met de volgende duurzame opgaven aan de slag. De Regionale Energiestrategie (RES) over energie besparen, energie opwekken, Mobiliteit en aardgasvrij. Met de Transitievisie stapje voor stapje overschakelen naar aardgasvrij (verwarmen en koken). En de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) over klimaat, weer, natuur en water.