Duurzaamheid in Hardinxveld-Giessendam

Wij hebben onze aarde en daarmee ook onze gemeente in bruikleen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te gaan, voor nu en de toekomst. Wachten is geen optie meer. Als gemeente gaan we hiermee actief aan de slag en we hebben daarin ook een voorbeeldfunctie.

Voor het verduurzamen van onze gemeente is in 2018 een Lokale Energie Agenda opgesteld. Deze is inmiddels geactualiseerd in de Lokale Duurzaamheids Agenda

De opgaven: wat ligt er voor ons?

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de komende jaren in ieder geval met de volgende duurzame opgaven aan de slag.

Regionale Energiestrategie (RES) 

  • Energie besparen
  • Energie opwekken
  • Energie & Mobiliteit
  • Aardgasvrij    

Transitievisie Warmte 

De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de bebouwde omgeving stapje voor stapje over kan schakelen naar aardgasvrij (verwarmen en koken).

Regionale Adaptatie Strategie (RAS)

Klimaat, weer, natuur en water houden zich niet aan gemeentelijke of provinciale grenzen. Daarom is een regionale klimaataanpak nodig. Hierover leest u meer op de pagina van de Regionale Adaptatie Strategie