De opgaven: wat ligt er voor ons?

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de komende jaren in ieder geval met de volgende duurzame opgaven aan de slag.

Regionale Energiestrategie (RES) 

  • Energie besparen
  • Energie opwekken
  • Energie & Mobiliteit
  • Aardgasvrij    

Transitievisie Warmte 

De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de bebouwde omgeving stapje voor stapje over kan schakelen naar aardgasvrij (verwarmen en koken).

Regionale Adaptatie Strategie (RAS)

Klimaat, weer, natuur en water houden zich niet aan gemeentelijke of provinciale grenzen. Daarom is een regionale klimaataanpak nodig. Hierover leest u meer op de pagina van de Regionale Adaptatie Strategie