Samenvatting concept RES

Uitleg van de RES

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland hebben de concept-RES Drechtsteden klaar.
In dit document staat hoe de energieregio Drechtsteden kan bijdragen nationale opgave vanuit het Klimaatakkoord. De concept RES bevat nog geen keuzes voor concrete locaties. Er staat wel in hoe de regio kan bijdragen aan het gezamenlijke doel van alle 30 energieregio's om in 2030 35 TWh (126 PJ) duurzame elektriciteit op het land op te wekken en 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken.

Breed draagvlak

De makers van de concept-RES vinden het belangrijk dat keuzes straks op een breed draagvlak kunnen rekenen. Het moet ook helder zijn wat er wel en niet kan, als het gaat om de leefbaarheid en kwaliteit van het landschap. Maar ook kansen voor werkgelegenheid zijn belangrijk. Het gaat dus niet alleen om het halen van de energiedoelen, maar ook om het vinden van een goede balans tussen de lusten en de lasten in relatie tot het vinden van oplossingen.

Voorkeur: zonne-energie

Bod elektriciteit
In de Drechtsteden wordt elektriciteit nu al via grote daken, zonneweides en windmolens opgewekt. Gaat het om de doelstellingen voor 2030, dan liggen oplossingen voor extra windenergie niet het meest voor de hand. De regio is namelijk nogal verstedelijkt en heeft weinig open gebieden die zij juist zoveel mogelijk wil behouden.
De voorkeur gaat daarom uit naar het opwekken van zonne-energie op grote daken en in restruimtes. Dat kan door zonnepanelen te plaatsen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen. En door zonne-energie op te wekken in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende terreinen. Het totale bod van de regio komt met deze aanpak op 0,66 PJ.

Ambitie elektriciteit

Ondanks dat windenergie niet het meest voor de hand ligt, wordt de toepassing hiervan op voorhand niet volledig uitgesloten. Daarom komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 envan zonneenergie bij Kijfhoek. Op basis hiervan wordt verkend of het bod met 0,84 PJ kan worden verhoogd.