Gemeenteraad neemt Regionale Energiestrategie aan

Op donderdag 24 juni heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

De RES 1.0 geeft invulling aan de afspraken in het Klimaatakkoord om de gewenste CO2-vermindering te halen met een aanpak die perspectief en kansen biedt.

De raad heeft de RES aangenomen en wil daarmee bijdragen aaneen betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. De RES 1.0 is ontwikkeld op basis van input van betrokken partijen, inhoudelijke onderzoeken naar natuur- en landschapswaarden en techniek én het participatieproces. De opgehaalde gedeelde conclusies zijn verwerkt. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ stond hierbij centraal.

Uiteindelijke keuzes en mandaat

De RES 1.0 wordt vastgesteld door de zeven gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van de twee waterschappen. De plannen uit de RES 1.0 kunnen worden uitgevoerd nadat zenzijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en regels voor de leefomgeving. In dat proces is er ruimte voor lokale bestuurlijke afwegingen en zorgvuldige afstemming met lokale ambities uit aangrenzende domeinen.

Deze zomer méér

Als alle gemeenteraden de RES hebben aangenomen zal de regio Drechtsteden via diverse kanalen uitleg geven over de bijdrage die de regio gaat oppakken van 0,37 TWh aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken. Dit bod wordt realistisch genoemd en een ‘eerlijke bijdrage’ aan duurzame energie als regio.

Meer informatie kunt u lezen op denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee