Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame energie. De focus ligt vooral op het opwekken van energie via bronnen als zon- en windenergie.

Naast zonnepanelen op (grote) daken, onderzoeken we ook de mogelijkheden van zonnepanelen in restruimten zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. We hebben het dan over zonneparken en windturbines. In de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden benoemd: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15. Daarmee kan de energieopwekking mede bepalen hoe ons toekomstig landschap er uit ziet.

Denkt u ook de komende twee rondes met ons mee?

In de weken voor de Kerst 2020 hebben we online al met een aantal inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over ‘zon in restruimten’ en ‘grootschalige opwek van duurzame energie’. Dit heeft al veel informatie en denkbeelden opgeleverd die meegewogen worden. Graag zetten we een vervolgstap. Tot en met maart 2021 hebben we nog twee participatierondes met inwoners en professionals over de thema’s grootschalige opwek en zon in restruimte. De eerstvolgende ronde is van 25 januari t/m 14 februari. Houdt hiervoor het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hg in de gaten.

Voor het zoekgebied langs de A15 (waaronder Hardinxveld-Giessendam) is een bijeenkomst gepland op:

  •  Dag: donderdag 28 januari
  • Tijd: 19.30 – 21.15 uur
  • Locatie: online

Aanmelden kan nu al via het Energie-participatieplatform; het programma volgt.

De energietransitie

De aanleiding voor deze grootschalige energietransitie kent iedereen: Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en de weersextremen nemen toe. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Klimaatverandering is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Het proces van opwarming en verandering willen we dus beperken, zodat de generaties na ons op een gezonde aarde kunnen leven. Gedreven door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten. Ook wij in Hardinxveld-Giessendam! De energietransitie heeft grote impact op onze regio. Energieopwekking zal meer onderdeel worden van ons landschap en daarmee voor een deel bepalen hoe ons landschap er in de toekomst uitziet.

De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?