Omgevingswet

  • Omgevingswet gaat veel veranderen

    Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in werking: de Omgevingswet. De wet maakt het overzichtelijk welke regels er zijn voor onder andere wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu.