Omgevingswet gaat veel veranderen

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in werking: de Omgevingswet. De wet maakt het overzichtelijk welke regels er zijn voor onder andere wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu.

Logo omgevingswet

De Omgevingswet is landelijke wetgeving en geldt straks ook in Hardinxveld-Giessendam. Op deze pagina staat algemene informatie over de Omgevingswet en op hoofdlijnen wat het betekent voor inwoners en ondernemers van Hardinxveld-Giessendam.

Dit filmpje op youtube (1 min 43 sec) vertelt in het kort waar de Omgevingswet over gaat. 

Waarom de Omgevingswet?

Regels zijn nodig om alle activiteiten in Nederland (en Hardinxveld-Giessendam) in goede banen te leiden. Gaandeweg is een wirwar aan regels gegroeid waardoor initiatieven soms moeilijk van de grond komen. Het wordt straks makkelijker om plannen uit te voeren. Ook stimuleert de Omgevingswet innovatie en de overgang naar een duurzame samenleving.

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

Op 1 januari 2024. 

Voor wie geldt de Omgevingswet?

Voor iedereen die iets wil gaan veranderen in de leefomgeving. Dat kan zijn (ver-) bouwen van woning of bedrijfsgebouw of een evenement organiseren. 

Belangrijkste veranderingen na 1 januari 2024

Regels worden overzichtelijker, begrijpelijker en eenvoudiger

De Omgevingswet komt in de plaats van tientallen wetten en regelingen. Het wordt overzichtelijker en begrijpelijker wat er kan en mag.

Alle regels online op één plek bij elkaar

Alle regels staan straks samen online op één plek: het digitale omgevingsloket. De landelijke overheid is hier verantwoordelijk voor.

Procedure gaat sneller

Door eenvoudigere regels gaan procedures sneller. De meeste vergunningaanvragen worden straks binnen acht weken beantwoord. Nu is dat nog vaak 26 weken.

Procedure wordt efficiënter

Dat komt ook door veranderingen in de vergunningprocedure. Eerder dan nu wordt er straks gekeken of een plan wel kans van slagen heeft. De gemeente geeft aan wat er moet gebeuren om het initiatief mogelijk te maken. 

Participatie: in gesprek vòòr de vergunning wordt aangevraagd

De Omgevingswet verplicht iedereen die iets in de leefomgeving wil gaan veranderen, daarover eerst met de omgeving in gesprek te gaan. Om mogelijke bezwaren op te halen en er rekening mee te houden in het definitieve plan. Bij de beoordeling van de aanvraag neemt de gemeente mee of dat gesprek ook heeft plaatsgevonden. 

Samen oplossingen zoeken

Natuurlijk blijft de overheid op leefbaarheid en veiligheid in Hardinxveld-Giessendam letten. Maar de gemeente gaat vergunningaanvragen niet alleen meer strikt vanuit de regels beoordelen. Door de Omgevingswet gaat de gemeente ook letten op de doelen van een plan en of dat positief bijdraagt aan Hardinxveld-Giessendam. 

Extra: ook het bouwtoezicht gaat veranderen 

Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) op in werking. Dit is belangrijk voor aannemers, architecten, inwoners die willen (ver-)bouwen en een initiatief hebben en anderen die bij bouw betrokken zijn. Lees meer over de Wet Kwaliteitsborging Bouwen op de website van de Rijksoverheid

Planning

Ook Hardinxveld-Giessendam bereidt zich voor op de Omgevingswet. Aan de invoering wordt het komende jaar gewerkt. Zodra er voor inwoners en ondernemers belangrijke veranderingen ingaan, informeert de gemeente u daarover.  

Meer informatie over de omgevingswet

Heeft u vragen? Stel deze aan projectleider Omgevingswet Angel Franken via e. info@hardinxveld-giessendam.nl of: 14 0184. 

Voor meer info kijk op: 
Aan de slag met de omgevingswet
Informatie van de Rijksoverheid
Voorbeeldprojecten toekomstige Omgevingswet