Peulenpark

De uitvoering van de renovatie van het Peulenpark start!

Vernieuwing peulenpark

In juni 2019 presenteerden we het ontwerp van het Peulenpark. Het park tussen de Peulensluis en het tankstation knappen we op door het snoeien van de bomen. Ook vernieuwen we de beplanting en komen er nieuwe paden. De werkzaamheden bestaan uit  2 delen. Eerst pakken we het grootste deel van het park aan. Daarna  de oeverzone langs de Buiten Giessen ter hoogte van de Apollostraat. 

Uitvoering in juli

De afgelopen maanden zijn de vergunningen geregeld en zochten we een aannemer voor de werkzaamheden. Vanaf februari tot begin april is er al gesnoeid in het park. Op 13 juli start De Hertog Boomverzorging ondersteund door medewerkers van de gemeente met het kappen van enkele bomen waar een vergunning voor is aangevraagd. Ook snoeien ze dan veel bomen. Voor deze werkzaamheden gebruiken ze een hoogwerker. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 29 juli. Vanwege de veiligheid is het park in deze periode niet toegankelijk voor inwoners.

Tijdens de snoei en de kap van de bomen komt hout vrij. Dat leggen we op de parkeerplaats Apollostraat ter hoogte van het speelplekje. Hout voor uw kachel of open haard kunt u pakken en/of zagen. Het hout ligt er tot ongeveer 29 juli. Ook in het park leggen we hout neer wat zal worden verwerkt in het park zoals in de takkenrillen. Graag dit hout laten liggen.

Uitvoering najaar

Na de zomervakantie start aannemersbedrijf  De Groot & Schagen met werkzaamheden in het park. Ze verwijderen boomstobben, rooien heesters, vernieuwen de padenstructuur, brengen van takkenrillen aan en voeren grondwerk uit. Ook planten ze nieuwe bomen en struiken. Het park is tijdens de uitvoering afgesloten.

Contactpersoon is dhr. W. Schagen van De Groot & Schagen, telnr. 0184 416 233 email projecten@degrootschagen.nl en namens de gemeente dhr. P. Koot of dhr. R. Swinkels van Kybys telnr. 0411 678 055, email info@kybys.nl

Aanbrengen van de takkenrillen en het aanplanten van de beplanting doen we graag met uw hulp. Hiervoor worden enkele meewerkdagen georganiseerd. U ontvangt hierover nog een brief van de aannemer. 

Vervolg

Na de eerste aanleg van het park start de volgende fase van de aanleg wanneer de aangeplante heesters en bomen ter hoogte van de Apollostraat aangeslagen. De uitvoering langs oever van de Buiten Giessen start waarschijnlijk eind 2021 en ronden we voor april 2022 af.