Renovatie Peulenpark

Op 29 mei 2018 is er een inloopavond in het gemeentehuis geweest over het Peulenpark. Tijdens de inloopavond zijn schetsen gepresenteerd met ideeën om het park te renoveren.

Omdat aan het begin van de Peulenlaan het Facility Point komt, wordt in het Peulenpark extra water aangelegd. Via een enquête en vrije tekst konden inwoners tijdens de inwonersavond hun mening geven over de schetsinrichting van het park. Uiteindelijk zijn er 51 enquêtes ingevuld. De bewonerscommissie Apollostraat heeft naderhand met een brief nogmaals aandachtspunten aan ons voorgelegd. Daarop heeft de gemeente in september en oktober nog een gesprek gehad met deze bewonerscommissie.

Belangrijkste resultaten enquête

Schetsontwerp voor het Peulenpark

Op het schetsontwerp voor het Peulenpark (jpeg, 7.809 kB) stonden veel ideeën die een plek zouden kunnen krijgen in het park. Denk aan een voedselbos en de eventuele aanleg van zitplekken, speeltoestellen en een fitnessparcours.

Uit de gehouden enquête (pdf, 201 kB) komt het volgende beeld naar voren.

Ideeën voor het park

  • Aanleg voedselbos: De aanleg van het voedselbos wordt minder goed beoordeeld. Men verwacht overlast door rottend fruit en aantrekken van wespen.
  • Aanleg zitplekken: Op de aanleg van extra zitplekken word wisselend gereageerd (43% eens, 47% oneens). Er wordt verwacht dat door de komst van McDonald’s mensen gaan eten in het park.
  • Aanleg speeltoestellen: Over de aanleg van speelaanleidingen wordt verschillend gedacht. Men verwacht confl icten tussen loslopende honden en spelende kinderen.
  • Fitnessparcours: De aanleg van een fi tnessparcours is niet gewenst.

Inrichtingsstijl

Bij de vraag of de Engelse landschapsstijl een stijl is die als uitgangspunt kan worden gehanteerd, wordt wisselend gereageerd (36% eens, 34% oneens, 30% neutraal). Positief beoordeeld is het veranderen van de paden en doortrekken van het pad tot aan de Peulensluis.

Renovatie van bomen

Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de bomen in het park. De uitslag van de enquête laat zien dat veel mensen het behoud van de bomen verkiezen boven het vervangen van bomen (gemiddeld 63% voor behoud en 28% voor verandering, overige is neutraal).

Vervolg

Naar aanleiding van de enquête zijn de bomen nogmaals onderzocht op veiligheid en levensduur. Naast de enquêteresultaten betrekken we dit onderzoek ook bij het uitwerken van het ontwerpvoorstel. Hierin krijgt ook de oever langs de Buiten Giessen ter hoogte van de Apollostraat en de watersportvereniging aan de zijde van het park aandacht. We verwachten de aangepaste plannen begin 2019 te kunnen presenteren.