Parkeren

 • Ligplaatsvergunning aanvragen

  U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag.

 • Parkeergebied blauwe zone

  De gemeente heeft het centrum gebied aangewezen als parkeerschijfzone. U mag hier maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

  Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Parkeren vrachtauto's en autobussen

  Sinds 1 april 2018 mogen in Hardinxveld-Giessendam vrachtauto's niet meer geparkeerd worden in de bebouwde kom. Daar zijn betaalde vrachtautoparkeerplaatsen voor gekomen.

 • Laadpalen elektrische voertuigen

  In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het mogelijk om een openbare oplaadpaal voor een elektrische auto aan te vragen.