Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Aanvragen

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.

Bij ons Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-loket kunt u terecht voor een aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart en de toelichting bij het aanvraagformulier.

Kosten

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 26,90 legeskosten.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

U mag de gehandicaptenparkeerkaart niet uitlenen.

Keuring (geneeskundig onderzoek)

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

Voorwaarden
  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De kaart staat niet op kenteken.
  • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
Meenemen bij het ophalen
  1. Uw legitimatie.
  2. Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.

Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente krijgen.

Kaart kwijt of gestolen

Neemt u dan contact op met de gemeente Hardinxveld-Giessendam via telefoonnummer 14 0184.