Parkeergebied blauwe zone

De gemeente heeft het centrum gebied aangewezen als parkeerschijfzone. U mag hier maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf.

U kunt een ontheffing parkeerschijfzone aanvragen indien u op bepaalde locaties in dit gebied woont en onder de volgende voorwaarden:

  • Ontheffing wordt alleen verleend indien men niet over de mogelijkheid beschikt om op eigen terrein te parkeren.
  • Ontheffing geldt van maandag tot en met zaterdag.
  • Ontheffing wordt verleend voor maximaal 1 motorvoertuig per adres.
  • Alleen particulieren kunnen ontheffing aanvragen.
Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Naam en adres
  • Kenteken van het voertuig

Afhandeling

Binnen 2 weken ontvangt u de ontheffing van ons.

Wat zijn de kosten?

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing bedragen € 34,00.

De leges voor een mutatie van een ontheffing bedragen € 17,60.

Meer informatie

Legesverordening

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Cluster Vergunningen & Handhaving via het via het klantcontactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 of via het info@hardinxveld-giessendam.nl.