Parkeren vrachtauto's en autobussen

Sinds 1 april 2018 mogen in Hardinxveld-Giessendam vrachtauto's niet meer geparkeerd worden in de bebouwde kom. Daar zijn betaalde vrachtautoparkeerplaatsen voor gekomen.

Dit betekent dat vrachtauto's en autobussen geparkeerd moeten worden op betaalde vrachtautoparkeerplaatsen. Voor andere grote voertuigen (hoger dan 2.40 m en langer dan 6.0 m.) is een aantal straten op de bedrijventerreinen Nieuweweg, Langeveer en Boven-Hardinxveld aangewezen waar deze wel mogen parkeren.

Zie hiervoor de aangepaste beleidsregels "Betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam (pdf, 448 kB)" en het nieuwe "Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen (pdf, 38 kB)".

Vrachtautoparkeerplaats

Om lokale chauffeurs tegemoet te komen exploiteert de gemeente betaalde parkeerplaatsen op Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld aan de Buitenweistraat (20) (pdf, 184 kB) en op de tijdelijke locatie aan de Havenstraat (13) (pdf, 118 kB). Er zijn voorlopig geen plekken meer beschikbaar. Chauffeurs kunnen zich nog wel inschrijven voor de wachtlijst voor de parkeerplaatsen aan de Buitenweistraat via het inschrijfformulier (pdf, 262 kB). Kijk voor meer informatie onder het kopje Regels en Voorwaarden.

De parkeerplaatsen zijn voorzien van genummerde parkeervakken en valhekjes. Op de parkeerplaats aan de Buitenweistraat staat een overdekte fietsenstalling. Personenauto’s kunnen op de eigen parkeerplek geparkeerd worden.

Zie voor de indeling bijgaande kaart voor de locatie aan de Buitenweistraat ( 183 kB ) PDF-bestand en de Havenstraat ( 117 kB ) PDF-bestand.

De huurprijs voor één vrachtwagenparkeerplaats is € 780,- ex BTW per jaar en wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd. De huur wordt automatisch geïncasseerd. U heeft de keuze uit een jaarlijkse of maandelijkse afschrijving.

Regels en voorwaarden

Toegepaste procedure inschrijvingen

De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op dit moment kunt u zich alleen nog inschrijven voor de tijdelijke locatie aan de Buitenweistraat als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Vrachtwagenchauffeurs met 1 vrachtwagen in eigendom en die uitsluitend werkzaam zijn als zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • Vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • Eigenaar van of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam met maximaal 3 vrachtwagens in eigendom.

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij in behandeling nemen. U kunt het formulier sturen naar: vrachtwagenparkeren@hardinxveld-giessendam.nl.

Afhandeling

U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Komt u in aanmerking voor een parkeerplaats? Dan ontvangt u van ons binnen 10 dagen na indiening van uw inschrijfformulier bericht of en zo ja welke plaats aan de Buitenweistraat wordt toegewezen tezamen met het concept huurovereenkomst en machtigingsformulier. Bij de te maken afspraak voor sleuteloverdracht wordt het huurcontract ondertekend, hierbij dient u uw legitimatiebewijs te tonen.

Ter informatie treft u hierbij de huurovereenkomst (pdf, 90 kB) en het machtigingsformulier (pdf, 82 kB) aan. De gemeente is te allen tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen.

Bij wijzigingen van de huurovereenkomst kunt u het wijzigingsformulier (pdf, 263 kB) gebruiken.

Contact

Voor meer informatie over het huren van een vrachtautoparkeerplaats kunt u contact opnemen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam via vrachtwagenparkeren@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch via 14 0184.