Middenwetering / Nieuweweg

Middenwetering

De plannen voor de ontwikkeling van het gebied Middenwetering met woningbouw en alternatieve route voor de Nieuweweg.

Onderzoek Nieuweweg

De uitkomsten van het draagvlakonderzoek Nieuwewe: