Werk in uitvoering

Waar zijn werkzaamheden In Hardinxveld-Giesendam.

  • Spindermolen 30km/uur-gebied

    Informatie over het aanpassen van Spindermolen in Hardinxveld-Giessendam naar een 30km/uur-gebied.

  • Uitbreiding begraafplaats Spindermolen

    De uitbreiding is noodzakelijk vanwege een toekomstig tekort aan begraafcapaciteit. De begraafplaats wordt uitgebreid met 138 graven. Voor de uitbreiding aan de Spindermolen wordt de (oostkant begraafplaats) sloot verlegd ter plaatse van de bestaande parkeerplaats. De parkeerplaatsen vervallen hierdoor. Deze parkeerplaatsen worden aan beide zijden van de Spindermolen ter hoogte van de begraafplaats teruggebracht. In dit project vervangt de gemeente ook de bestaande riolering door een nieuw riool.

  • Speelplekken op de planning in 2022

    Aanpassingen en nieuwe speelplekken in Hardinxveld-Giessendam