Baggerwerkzaamheden

Gemeente Hardinxveld-Giessendam start na de zomer met baggerwerkzaamheden in het peilgebied Giessendam/ Wijk over het spoor.

  • Baggerwerkzaamheden

    In het najaar van 2023 wordt het peilgebied Giessendam gebaggerd door de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Na het bepalen van de baggerdikte in 2022 is duidelijk geworden dat dit nu weer nodig is om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

  • Overzicht baggerwerkzaamheden

    pdf, 5MB