Voorbelasting begraafplaats Spindermolen aangebracht

Na het verwijderen van de populieren in het voorjaar van 2021 is nu een volgende stap gemaakt in de uitbreiding van de begraafplaats.

De uitbreiding is noodzakelijk vanwege een toekomstig tekort aan begraafcapaciteit. Aan de zuid- en oostzijde van de begraafplaats is het een en ander veranderd. Goed zichtbaar door de rijen met bigbags, de gedempte watergang en het opgespoten materiaal.

Er zijn allerlei grondbewerkingen uitgevoerd aan de zuidzijde door grond en bagger uit de watergang te ontgraven en zand aan te brengen. Op de waterlijn is een dubbele rij bigbags geplaatst. Dit is gedaan om het terrein voor te belasten. 

Aan de Oostzijde is een watergang gedempt. Het water in de sloten aan de Kerkwegzijde kan wegstromen via de onlangs aangelegde duiker onder het toegang van de begraafplaats aan de Kerkweg.
De aangebracht voorbelasting van zand is afgespoten met een grasmengsel om het stuiven van zand tegen te gaan. Het zaad wordt in vloeibare vorm onder druk op de vlakte gespoten met behulp van een hydroseeder. Zo wordt de oppervlakte snel egaal bezaaid en groen gekleurd (met een biologische kleurstof). 

Op de land van de voorbelasting staat een bouwhek met doek. Dit om de privicy op de begraafplaats bij een uitvaart of een bezoek te waarborgen. 

De voorbelasting moet ongeveer een jaar blijven liggen. In het voorjaar van 2023 start de definitieve aanleg van de begraafplaats aan de zuidzijde. Dan zullen naast de paden ook bomen en beplanting worden aangebracht.