Vernieuwing van de Spoorweg

Het gaat om de aanleg van een riool ter verbetering van de afvoer van regenwater, de aanleg van extra parkeerplaatsen, het verbreden van de weg en de aanleg van fietsstroken vergelijkbaar met de wegindeling van de Stationsstraat.

Start van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn aanbesteed en starten op 27 februari 2023 . We verwachten deze halverwege juli dit jaar af te ronden. De firma Kuiper Infra BV uit Hardinxveld-Giessendam is de aannemer. Deze zal
de direct aanwonenden binnenkort meer in detail informeren over de precieze werkzaamheden en waar die zullen plaatsvinden.

Omleidingen

Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Hiervoor wordt een omleidingsroute met borden aangegeven. De aansluiting met Binnendams bevindt zich buiten de werkgrens. Verkeer vanuit de wijk kan gebruik maken van de Oranjestraat en Binnendams.

Beperking van de overlast

Wij zullen de overlast rondom de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Het is echter niet altijd te voorkomen dat er tijdens de uitvoering enige overlast zal ontstaan. Graag vragen wij daarvoor uw begrip. De hulpdiensten worden in ieder geval tijdig geïnformeerd, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden. Zo kunnen zij waar nodig maatregelen treffen om op tijd aanwezig te kunnen zijn bij een melding.

Meer informatie?

Omwonenden ontvangen binnenkort nadere gegevens van de aannemer. Daarbij zullen ook de contactgegevens gedeeld worden die u kunt gebruiken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als u op voorhand nog vragen hebt kunt u ook met contact opnemen met
Kees Nieuwenhuizen via info@hardinxveld-giessendam.nl.