Bewonersbrief over werkzaamheden

Brief verstuurd in juli 2020 aan inwoners Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld.

Aannemersbedrijf De Vries Stolwijk heeft in uw wijk de riolering vervangen en opnieuw bestraat. Het vervangen van de riolering en herstraten is in één werk gelijktijdig uitgevoerd om overlast te beperken. In eerdere projecten is ervoor gekozen om na het vervangen van de  riolering 1 à 2 jaar te wachten met definitief herstraten. 

Om ongelijkheden in de weg te voorkomen is lava gebruikt als licht ophoogmateriaal. Voordeel van lava is een extra berging van regen. Op een aantal plaatsen zijn er ondanks de lava meer ongelijkheden opgetreden dan verwacht.  De aannemer gaat dit herstellen.

Verbeteren verkeersveiligheid

In de Hofweerstraat herstellen we de bestrating boven de kabel- en leidingen strook. Daar maken we ook van de gelegenheid gebruik om de kruising Hofweerstraat – Juliana van Stolbergstraat beter zichtbaar te maken door het aanbrengen van een 'punaise'. Hierdoor zien weggebruikers beter dat het hier een gelijkwaardig kruispunt is. De 'punaise' wordt geen verhoging in de weg.

Andere aanpak stuk Weteringstraat

Eén weggedeelte van de Weteringstraat is nog niet aangepakt. Dat komt door onder andere de ligging van veel kabels en leidingen in een smalle weg. Dit gedeelte Weteringstraat pakken we anders aan dan de rest van de wijk. 

Weggoot voor regenafvoer

Door de ligging van de vele kabels en leidingen en een bodemvervuiling onder de weg is gekeken naar een andere manier van maatregelenuitvoer.
Hierbij is uitgangspunt om niet zo diep de bodem onder de huidige straat in te gaan. Er is onderzocht om in plaats van een nieuwe buis onder de weg,  de regenopvang en -afvoer meer bovenin de weg te plaatsen. Dan kan ook dat het bestaande riool ongewijzigd blijven. Na onderzoek blijkt het riool voor alleen afvoer van vervuild water de komende decennia goed te gebruiken is. Nu doet het riool dienst als afvoer van vuilwater én regenwater.

Voor de opvang van het regenwater van de openbare ruimte en de woningen aan de zuidzijde van de weg wordt een gootconstructie onder het nieuw wegdek aangebracht.
De gootconstructie is geen verlaging in de bestrating, maar een koker net onder  de nieuwe bestrating die zorgt voor de opvang en de afvoer van de regen.  Het gaat om een lengte net zo lang als het weggedeelte. De goot wordt (net zoals dat met het geplande regenwaterriool zou gebeuren) voor  de afvoer aangesloten op het nieuw aangelegde regenwaterriool in de omliggende straten. Als tweede maatregel vernieuwen we alle rioolaansluitingen van de panden langs dit weggedeelte.
Het regenwater van de woningen aan de zuidzijde van de straat blijft lozen op het bestaande riool. Het regenwater van de woningen aan de zijde van de wetering willen we afkoppelen door het direct aan te sluiten op de wetering. Dat overleggen we eerst met u als bewoners.

Start na bouwvakvakantie

We treffen nu voorbereidingen voor de uitvoering. Volgens planning starten we na de bouwvak van 2020, begin september. Eerst de herstraatwerkzaamheden en aansluitend de Weteringstraat.
Wij beseffen dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken en doen een beroep op uw geduld om ons de ruimte te geven om de werkzaamheden uit te laten voeren.


Hebt u vragen, stelt u ze gerust. Dat kan per mail aan Kees Nieuwenhuizen via info@hardinxveld-giessendam.nl